Regulamin:

 1. Katalog.pornozilla.pl jest spisem stron internetowych o tematyce erotycznej zwanym dalej katalogiem. Ze względu na swoją zawartość katalog przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Dodawanie stron do katalogu jest płatne. Cennik opłat za rozpatrzenie zgłoszenia dostępny jest na stronie formularza zgłoszeniowego.
 3. Katalog jest moderowany. Zgłaszane witryny pojawiają się w katalogu po akceptacji przez moderatora.
 4. Aby zgłoszenie zostało zaakceptowane musi spełniać następujące kryteria:
  1. Zgłaszana witryna musi być witryną o tematyce erotycznej i reprezentować odpowiedni poziom odnośnie zawartości i wykonania. Nie bedą akceptowane strony które nie zawierają prawie żadnej treści, wykonane wyjątkowo niechlujnie lub składające się w większości z reklam.
  2. Zawartość zgłaszanej strony nie może być sprzeczna z polskim prawem. W szczególności witryna nie może zawierać treści pornograficznych z udziałem nieletnich, zwierząt, przedstawiających sceny przemocy, nawołujących do przemocy i nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym i religijnym, zawierających treści faszystowskie, warezy i kody do płatnych stron.
  3. Zgłaszana witryna musi być dostępna w momencie sprawdzania przez moderatora, nie moze zawierać programów, skryptów, apletów ani innych elementów które mogą działać na szkodę dla odwiedzającego.
  4. Akceptowane będą tylko domeny i subdomeny. Nie będą akceptowane podstrony, podkatalogi ani adresy z linkami afiliacyjnymi. Wyjątek stanowią witryny zgłoszone przez osoby specjalnie do tego upoważnione.
  5. Można dodawać wyłącznie strony zawierające polską wersję językową.
  6. Zgłaszana witryna powinna być starannie przyporządkowana do kategorii. W uzasadnionych przypadkach stronę można przypisać do 3 kategorii, przy czym kategoria najlepiej pasująca powinna być kategorią główną (pierwszą).
  7. Warunkiem akceptacji jest sporządzenie starannego, logicznego i poprawnego językowo opisu zgłaszanej strony. Pola formularza zgłoszeniowego muszą być wypełniony zgodnie z nastepującymi zasadami:
   1. Tytuł nie może zawierać więcej niż 70 znaków.
   2. Opis powinien zawierać pomiędzy 250 a 1000 znaków, powinien być unikalny, napisany poprawnie językowo i stylistycznie.
   3. Liczba słów lub fraz kluczowych powinna zawierać się pomiędzy 3 a 5.
   4. Wypełniając pola formularza należy używać polskich znaków diakrytycznych. Nie należy używać znaków specjalnych. Wielkich liter można używać wyłącznie zgodnie z zasadami pisowni polskiej a nie dla wyróżnienia części tekstu.
   5. Wprowadzone znaki powinny byc prawidłowo kodowane. Opisy zawierające nieprawidłowo zakododane znaki nie będą akceptowane.
 5. W przypadku, gdy dodawana strona jest niezgodna z regulaminem katalogu zgłoszenie zostanie odrzucone. W takim wypadku pobrana opłata nie będzie zwracana. Strony spełniające warunki regulaminu ale zredagowane w sposób niezgodny z zasadami podanymi w formularzy dodawania strony mogą zostać odrzucone lub zmodyfikowane przed opublikowaniem.
 6. Witryny, które po zaakceptowaniu i umieszczeniu w katalogu zmienią swój charakter i staną się niezgodne z regulaminem katalogu lub nie będą pasować do kategorii w których są opublikowane zostaną z niego usunięte.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i zgodność ze stanem faktycznym opisów witryn zamieszczonych w katalogu.
 8. Zastrzega się możliwość zmiany treści niniejszego regulaminu.
 9. Korzystanie z katalogu oznacza akceptację powyższego regulaminu.